ارستر سالتک SALTEK

 ارستر سالتک SALTEK و ولتاژ های آن :

 ارستر سالتک SALTEK ولتاژ 24 که بای منبع تغذیه با ولتاژ 12 استفاده می شود.

ارستر سالتک SALTEK ولتاژ 48 که دو سیمه می باشد برای انواع منبع تغذیه با  استفاده می شود.

ارستر سالتک SALTEK ولتاژ 230 که برای منابع تغذیه و اینورترها و پنل های خورشیدی استفاده می شود.

 

 ارستر سالتک SALTEK انواع پل ها و کلاس های آن :

این ارستر در انواع تک پل، دو پل، سه پل، چهار پل با کلاس های B,C,D,B+C,C+D برای انواع منبع تغذیه، اینورتر و پنل خورشیدی مصرف می شود که در مدل های V1000 و V5000 از نوع فتوولتاییک موجود است.

 

ارستر سالتک SALTEK و کاربردهای آن :

این  ارستر سالتک در صنایع گوناگون چون مخابرات، صنایع غذایی، اداری و تجاری برای نگه داری از دستگاه های گوناگون در برابر رعد و برق و هر گونه اضافه ولتاژ مورد کاربرد است.

 

سالتک